препорака

препорака
recommendation, reference, (преку писмо) letter of recommendation
* * *
advice

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • референција — (фр. reference) 1. податок за службувањето на некого, оцена, (добра или лоша) што може да послужи како препорака 2. трг. препорака, сведоштво за платежната способност на некое претпријатие, установа и сл. 3. во семиотиката: она што е означено или …   Macedonian dictionary

  • Procédure d'adhésion de la Macédoine à l'Union européenne — Logo de la procédure d adhésion …   Wikipédia en Français

  • Хераклиди — (грч.) мн. потомци на Херакле најпознат е Хил, син на Херакле, кој по препорака на татка си, искажана пред смртта, се оженил за Јола, иако се срамел да ја земе за жена љубовницата на татко си на Јола и Хил им се родил синот Клеодеј кој со другите …   Macedonian dictionary

  • аманет — (тур emanet) 1. препорака, закрила, безбедност, 2. доверба, чување, завет, светиња, 3. предмет што се дава на чување …   Macedonian dictionary

  • паренеза — (грч. parainesis) опомена, морална поука, препорака, совет, советување, бодрење, храбрење, поттикнување на добри дела …   Macedonian dictionary

  • протекција — (лат. protectio) 1. заштита, заштитување, покровителство 2. потпора, помош, помагање 3. препорака и заземање за некого, препорачување …   Macedonian dictionary

  • реклама — (фр. reclame) 1. препорака, јавно истакнување на добрите својства и на поволните цени на некоја стока заради придобивање на купувачите трговско фалење 2. оглас или плаката со таква цел 3. намерно фалење на некого …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”